Výroba keramických součástí z progresivních keramických materiálů pro využití ve strojírenství,
tepelné technice, elektrotechnice a mikroelektronice, přístrojové technice, chemi
ckém průmyslu
a dalších technických oborech.

Na základě výkresové dokumentace požadovaných výrobků dodané zákazníkem a charakteristiky jejich pracovních podmínek realizuje firma kusovou, maloseriovou i velkoseriovou výrobu keramických dílů v širokém spektru velikostí z nejvhodnějšího materiálu, včetně případně požadovaných povrchových úprav (broušení, leštění).

Další služby:

zpět